Beierholm i Hobro og Hadsund overgår forventninger med nyt rekordregnskab

13. september 2023
Beierholm i Hobro og Hadsund overgår forventninger med nyt rekordregnskab

Vækstbølgen forventes at fortsætte

Revisions-, rådgivnings- og outsourcingvirksomheden Beierholm har offentliggjort sit regnskab for perioden 1. maj 2022 til 30. april 2023. Omsætningen er steget med knap 150 millioner kroner til 1,42 milliarder kroner mod 1,27 milliarder kroner året før svarende til en stigning på næsten 12 procent, hvilket således betydeligt overstiger de udmeldte forventninger i senest aflagte årsrapport.

Det seneste års vækst kan ifølge adm. direktør Søren V. Pedersen foruden en konsolidering inden for regnskab og revision blandt andet forklares med styrkelse og udvidelse af Beierholms rådgivnings- og outsourcingydelser som et led i virksomhedens 2026-strategi Bedst til SMV:

– Vi ønsker at være de mindre og mellemstore virksomheders foretrukne sparringspartner, og det kræver, at vi kan rådgive hele vejen rundt om virksomheden og hjælpe med både at skabe udvikling og at klare sig gennem kritiske tider og i disse skiftende tider med usikkerhed, men også mange muligheder og udfordringer, har vi set en stadigt større efterspørgsel på vores kompetencer inden for outsourcing- og rådgivningsområdet, siger Søren V. Pedersen og tilføjer:

– I regnskabsåret har vi af den grund udvidet med flere specialområder såsom Corporate Finance via opkøb af M&A-virksomheden Oaklins samt oprettelse af Beierholm Jura og en særskilt afdeling for rådgivning om bæredygtighed. Derudover har vi overtaget virksomheder inden for revision og outsourcing i Fredericia, Ringkøbing, Næstved, Køge, Nakskov og København.

I det forgangne år har Beierholm håndteret 1.352 regnskaber mere end året før svarende til en stigning på fem procent fra 27.163 til 28.515 selskaber og har således udbygget sin position som den rådgivnings- og revisionsvirksomhed i Danmark, der håndterer flest årsrapporter ifølge nye tal fra Erhvervsstyrelsen.

Ligesom med bogføringslovens digitaliseringskrav, som vil fylde for mange mindre og mellemstore virksomheder (SMVer) de kommende år, forventer Beierholm ifølge Søren V. Pedersen en stigende efterspørgsel på rådgivning relateret til bæredygtighed og ESG i fremtiden:

– Vi forventer yderligere vækst i den kommende tid blandt andet som følge af flere store opgaver, som skyller ind over dansk erhvervsliv. Dels stiller den nye bogføringslov omfattende krav til digitalisering af bogholderi. Dels vil lovgivningen om bæredygtighed ramme mange danske virksomheder. Og selvom den i første omgang primært rammer de store virksomheder, vil de stille kravene videre til deres underleverandører, som jo typisk er SMVerne. Derfor kommer de til at forholde sig til myndighedernes krav til rapportering hurtigere end forventet, forklarer han og supplerer:

– Vi har også intensiveret vores arbejde med egen bæredygtighed. Vi har længe haft en CSR-politik, og nu har vi for første gang udarbejdet en ESG-rapport, som er startskuddet til at sikre en endnu mere ansvarlig udvikling af Beierholm. Vi er optimistiske omkring Beierholms fremtid og om vores rolle i at støtte SMVerne i overgangen til en mere bæredygtig og ansvarlig forretningsudvikling.

I regnskabsåret 2023/24 forventer Beierholm et fortsat højt aktivitetsniveau, hvilket skal realiseres via organisk vækst som følge af udviklingen inden for forretningsområderne rådgivning og outsourcing, samt yderligere sammenlægninger og opkøb. Eksempelvis har Beierholm efter regnskabsårets udløb overtaget Revision Limfjord med ca. 120 medarbejdere i Thisted, Hurup, Struer, Skive og Holstebro samt EYs afdeling i Horsens med ca. 40 medarbejdere.