Dyrenes Beskyttelse: Kortlæg de mange ulykker med grisetransporter

19. september 2023
Dyrenes Beskyttelse: Kortlæg de mange ulykker med grisetransporter

Ingen data om årsagen til ulykkerne

En lastbil med grise væltede og brød i brand mandag morgen på E45 nær Aarhus. Alle grisene måtte aflives. Ifølge Dyrenes Beskyttelses opgørelse er dette den sjette ulykke med grisetransporter i år. Det får dyreværnsorganisationen til at efterlyse en kortlægning af årsagerne til ulykkerne.

“Vi skal gøre mere for at forebygge de ulykker, som har store dyrevelfærdsmæssige og menneskelige konsekvenser. Derfor bør både branchen og myndighederne sætte fokus på de mange ulykker med grisetransportbiler og systematisk indsamle data om hændelserne,” siger Ditte Erichsen, dyrlæge i Dyrenes Beskyttelse og uddannet master i vurdering af husdyrvelfærd.

Når lastbiler fyldt med grise i flere etager vælter, er det ikke kun farligt for chaufføren og medtrafikanterne, men det medfører også altid store lidelser for dyrene. Udover at dyrene bliver slynget rundt mellem hinanden og kan pådrage sig svære kvæstelser, vil lastbilens låger og inventar ofte være beskadiget i en grad, så det er umuligt at redde dyrene ud gennem de sædvanlige åbninger. Lastbilen må derfor skæres op med specialudstyr, og grisene må trækkes ud enkeltvis. Dette arbejde kan tage mange timer.

“Disse ulykker fører til død og lidelser hos grise. Kvæstede grise kan ligge længe og vente på at blive nødaflivet, og selv for de grise, der ikke umiddelbart er kommet alvorligt fysisk til skade, vil der være timer fyldt med angst, stress og smerte,” siger Ditte Erichsen.

Lastbilerne er ofte meget tæt belagt, med mange dyr, der ligger oven på hinanden, og med et ventilationsystem, der ikke længere fungerer er der derfor også risiko for, at dyrene kvæles.

Danskerne hører oftest om væltede grisetransporter på trafikradioen, da de skaber trafikale problemer. Der er som regel tale om solouheld med væltede lastbiler, men der er sjældent oplysninger om, hvorfor lastbilerne vælter. Nogle gange fremgår det, at det skete i en rundkørsel, eller at lastbilen fik et hjul for langt ud i rabatten. Men hvorfor disse relativt dagligdags trafikale begivenheder fører til, at grisetransporter vælter, er ikke undersøgt.

Dyrenes Beskyttelse har henvendt sig til Rigspolitiet for at få data om grisetransporter involveret i solouheld, men der føres ikke løbende ulykkesstatistik over hverken dyrearten under transport eller de nærmere omstændigheder for ulykkerne. Af et svar et svar til Folketinget fra daværende transportminister, Ole Birk Olesen fremgår det dog, at politikredsene i en periode fra september 2017 indberettede uheld med dyretransport med henblik på, at Rigspolitiet kunne indsamle oplysninger om uheldene.

Dyrenes Beskyttelse mistænker, at transport af dyr i flere lag kan være en medvirkende årsag til mange af ulykkerne.

“Grise transporteres i mange lag på lastbilerne, og det er derfor indlysende, at netop disse transporter udføres med relativt meget vægt øverst, hvilket ændrer lastbilens tyngdepunkt. Dette må formodes at gøre det svært at rette op på lastbilen, hvis den kommer ud i en skarp kurve eller kommer til at køre skævt med flere hjul ude i rabatten,” siger Ditte Erichsen.

Seks ulykker med grisetransporter i år:

9. januar: En svinetransport vælter på en mindre vej mellem Nørre Aaby og Kauslunde på Fyn. 108 grise dør: https://fyens.dk/middelfart/erfaren-chauffoer-vaeltede-med-grisetransport-paa-vej-til-slovakiet-det-er-forfaerdeligt-at-det-kan-ske

23. januar: V sønder Harritslev i Hjørring Kommune kommer en lastbil kom ud i rabatten og vælter, 66 søer af 212 døde: https://www.tv2nord.dk/hjoerring/grisetransporter-vaeltet-66-grise-doede-paa-stedet

13 marts: Lastbil vælter om på siden i vejkanten tæt på Billund Lufthavn. Der er cirka 100 grise på transporten, hvoraf et ukendt antal omkommer: https://jv.dk/billund/hovedvejen-spaerret-da-100-grise-slap-loes-grisetransport-vaeltet-ved-billund-lufthavn

3. april: Lastbil med 600 smågrise vælter på E45 ved Aarhus: https://www.tv2ostjylland.dk/skanderborg/grisetransport-vaeltet-600-dyr-skal-flyttes

27. april: Lastbil med 35 søer væltet på hovedet og bryder i brand: https://www.tv2nord.dk/hjoerring/35-grise-fanget-grisetransport-vaeltet-og-brudt-i-brand

18. september: En grisetransport vælter på E45 omkring Aarhus. Der er tilkaldt flere skytter, da alle grisene skal aflives.