En langsigtet plan efterlyses

7. november 2021
En langsigtet plan efterlyses

En langsigtet plan efterlyses

AF Christian Johnson (C), Hobro
Kandidat til byrådet for Det Konservative Folkeparti Mariagerfjord

Allerede i foråret 2022 begynder opførslen af et nyt biogasanlæg, som er planlagt til at ligge under 2 km fra den nordlige del af Hobro herunder også tæt på Hørby, Døstrup og Valsgård. Det er absolut sidste chance for at genoverveje den endelige placering, og få flyttet biogasanlægget længere væk fra byen. Jeg er bestemt tilhænger af biogas, men det er den forkerte placering, og det vil blive til gene for nuværende beboere og ikke mindst fremtidige generationer, som kommer til at ærgre sig over, at udviklingen af Hobro mod nord stopper. Vi bør som politikere tænke mere langsigtet i denne sag, for mon ikke anlægget kommer til at eksistere i mange årtier fremover.
Beslutningen om placeringen blev truffet tilbage i 2013, men siden har forholdene ændret sig. Dels bliver det et større anlæg med mere tung trafik, men Hobro, Valsgård og Hørby har også udviklet sig, og oplever flere steder ny bosætning netop i samme område.

Det kan godt være, at vi ikke aktuelt har planer om flere byggegrunde mod nord, men Hobro er i den heldige situation, at byen vokser, men med et bynært anlæg af den størrelse, tror jeg ikke på, at der kan sælges flere byggegrunde i den del af byen, og det er en ærgerligt.

Nogle politikere har allerede mere eller mindre klart meldt ud, at de er villige til at genoverveje placeringen af biogasanlægget efter valget. Hvis jeg får en plads i byrådet, vil jeg arbejde for at huske dem på deres løfter og skabe flertal for at finde en ny placering. Det skylder vi beboerne, de mennesker som arbejder hårdt for at etablere anlægget samt kommende generationer af borgere der vil blive berørt af vores beslutning.

Vi skal arbejde for at finde plads til gode energiløsninger, men en placering af et biogasanlæg så tæt på byen er en kæmpe fejl. Hvis nye borgere vil bygge huse og bosætte sig i Hobro, Hørby, Døstrup og Valsgård, så vil Det Konservative Folkeparti arbejde for en bedre placering af vores nye biogasanlæg.