Et nyt bevis skal gøre det nemmere at være ordblind i folkeskolerne

16. november 2023
Et nyt bevis skal gøre det nemmere at være ordblind i folkeskolerne

Ordblinde børn i Billund Kommunes 4.-, 5.- og 6. klasser har fået overrakt et bevis, så de ikke længere skal argumentere for, at de må bruge en computer og telefon til at løse deres opgaver. Måske bredes forsøget ud til hele landet senere.

Billund Kommune har et stort fokus på at identificere børn med ordblindevanskeligheder og støtte dem bedst muligt igennem skolegangen.

Der blev derfor tidligere på året afholdt en trivselsdag for alle kommunens børn 4.-, 5.- og 6. klasser, der er ordblinde. Her stod det klart, at børnene oplevede, at de sommetider skal argumentere for, at de må bruge en computer og telefon til at løse deres opgaver.

Børnene var meget enige om, at de ønskede sig en form for bevis, og det vil vi naturligvis gerne imødekomme. Det var derfor en stor fornøjelse at overrække beviset til børnene. Generelt har vi som hjemsted for Børnenes Hovedstad et stort fokus på at identificere børn med ordblindevanskeligheder og støtte dem bedst muligt igennem skolegangen,” siger Bjarne Larsen, formand for Børne- og Familieudvalget i Billund Kommune.

Siden 2019 har kommunen screenet 0.-1. klasses elever og fundet, at der i gennemsnit er 2,2 elever pr. klasse, der har risiko for at udvikle vanskeligheder.

Selvom det er svarende til landsgennemsnittet, ønsker Billund Kommune at sætte særligt ind på området. Derfor afholder kommunen flere arrangementer og møder fordelt over hele året med fokus på ordblindhed for at understøtte både børn, forældre og lærere bedst muligt.

Vi er godt i gang med at efteruddanne alle lærerne på skolerne i ordblindevenlig undervisning, ligesom vi tilbyder kurser til forældrene, så alle får forståelse af elevens vanskeligheder og ved, hvordan der kan støttes op. Samtidig sætter vi fokus på det brede læsebegreb og tilbyder undervisning, hvor elever med læsevanskeligheder og ordblindhed selv kan være med til at finde deres styrker gennem en legende tilgang. Det mener vi er det rigtige værktøj til at støtte vores børn og unge bedst muligt, lyder det fra Bjarne Larsen.

Beviset bliver udarbejdet til alle ordblinde elever i kommunen (også til de fremtidige ordblinde, der bliver diagnosticeret de næste 1-2 år, hvorefter beviset bliver evalueret og eventuelt justeret).