Europoafolkemødets formand gør status: Europafolkemødet i Mariager en historisk milepæl

19. juni 2024
Europoafolkemødets formand gør status: Europafolkemødet i Mariager en historisk milepæl

Europa-Folkemødet i Mariager blev en historisk milepæl for Mariager og Mariagerfjord kommune. For Europafolkemødet satte vi en nu og positiv standard, og stemmeprocenten i Mariager lå klart over landsgennemsnittet resten af kommunen.

– Intet arrangement i Mariagerfjord kommune har nogen sinde samlet så mange toppolitikere og erhvervsorganisationer på en gang, og ingen begivenhed har i nyere tid givet så massiv eksponering af Mariagerfjord kommune og Mariager by i de landsdækkende medier. Og med et Europa-Folkemøde, der udviklede sig til en decideret folkefest for de mellem 8000 og 10.000 deltagere, opfyldte Europa-Folkemødet næsten alle de succeskriterier, bestyrelsen havde sat op. Og faktisk lidt mere til på de fleste målepunkter!

Det er bestyrelsesformand Franz Cuculizas konklusion efter det første bestyrelsesmøde oven på Europa-Folkemødet, hvor arrangementet blev evalueret.

– De første forsigtige eksterne målinger på selve brandværdien af medieomtale og reklamer for Mariagerfjord kommune og Mariager som by, vurderes at ligge pænt på den anden side af 15 mio. kroner målt i spalter og sekunder og omtale, hvilket spiller godt ind i, at vi er ikke kun sat i verden for at skabe viden om EU og lave folkefest. Vi er her også for at understøtte kommunens bosætningsstrategi, landsdækkende erhvervsnetværk, turismen og den lokale omsætning hos de handlende, siger formanden.

– Vi er klar med et spændende set up for næste år, hvor der både er kommunal- og regionsrådsvalg og Danmark samtidig har EU formandskabet.
Det er begivenheder, som danner en spændende ramme for at gentage Europa-Folkemødet fra i år. Folkets reaktion på folkemødet var en milepæl i vores lokale historie målt på omtale og deltagere, men vi ved naturligvis godt, at det er op til kommunen at afgøre, om vi kan fortsætte.

Nationale organisationer og virksomheder og mange lokale erhvervsdrivende har bidraget med et betydeligt millionbeløb til Europa-Folkemødets afvikling. Alle med håbet om, at folkemødet kunne blive en succes, og bevise at Europa-Folkemødet er kommet for at blive. Det endelige regnskab foreligger først ultimo oktober, men i løbet af juni måned forventer bestyrelsen at kunne give Mariagerfjord byråd et validt estimat på folkemødets økonomiske resultat. Europa-Folkemødet kan ikke blive levedygtigt uden Mariagerfjord kommunes økonomiske opbakning, siger Franz Cuculiza og tilføjer, at bestyrelsen for Europafolkemødet vil indstille til, at Mariagerfjord Byråd vil nikke ja til at fortsætte den økonomiske opbakning til fortsat afholdelse af Europa-Folkemødet i Mariager