Fødevarestyrelsen advarer: Høj risiko for fugleinfluenza

1. november 2021
Fødevarestyrelsen advarer: Høj risiko for fugleinfluenza

Fødevarestyrelsen advarer: Høj risiko for fugleinfluenza

Af Klaus Hansen

Fødevarestyrelsen hæver nu trusselsniveauet for fugleinfluenza fra lav til høj. Danske besætninger med høns, ænder, kalkuner og andet fjerkræ skal fra mandag 1. november lukkes inde eller overdækkes.

Efter fund af såkaldt højpatogen fugleinfluenza i vilde fugle i Danmark og andre europæiske lande hæver Fødevarestyrelsen nu trusselsniveauet for fugleinfluenzasmitte fra lav til høj.

Den meget smitsomme fugleinfluenza giver svære symptomer, og har en høj dødelighed hos fjerkræ. I sjældne tilfælde kan sygdommen smitte til mennesker, der har tæt kontakt til smittet fjerkræ. På baggrund af de nuværende informationer vurderer Dansk Veterinær Konsortium, at risikoen for smitte til mennesker er lav.

– Med de seneste fund i vilde fugle, vurderer vi, at der er høj risiko for, at smitten hurtigt kan sprede sig til resten af landet, og efterårets fugletræk over Danmark øger risikoen for smitte til fjerkræbesætningerne. Desværre har vi i dag påvist fugleinfluenza i en kalkunbesætning i Sønderupsønder. Derfor er det uhyre vigtigt, at danske fjerkræejere gør alt, hvad de kan, for at sikre deres dyr mod smitte, siger kontorchef i Fødevarestyrelsen, Camilla Brasch Andersen.

Hønsene skal være overdækket

Der er siden september fundet fugleinfluenza i mere end 50 vilde fugle i Europa, herunder i Danmark og vores nabolande. Derfor indfører Fødevarestyrelsen mandag 1. november landsdækkende krav om, at fjerkræ og andre fugle i fangenskab skal lukkes inde eller overdækkes. Formålet er at undgå, at vilde fugle smitter tamfuglene.

Ejere af fjerkræbesætninger, hvor indhegningen er 40 kvadratmeter eller mindre, er undtaget fra kravet om overdækning, men dyrene skal holdes indhegnet, og Fødevarestyrelsen anbefaler, at ejerne sikrer sig, at vilde fugle ikke kan komme ind i indhegningerne.

Ejere af ande- og gåsebesætninger er fritaget for kravet om overdækning, hvis de begrænser fuglenes udeareal og på anden måde sikrer sig, at vilde fugle ikke kan lande i indhegningen.

Desuden forbydes dyrskuer og andre samlinger af fjerkræ og fugle i hele landet.

Hvad enten man har hobbyfjerkræ eller er professionel fjerkræavler skal man huske at overholde basale smittebeskyttende foranstaltninger som skift og desinfektion af fodtøj, inden man går ind i sin hønsegård.

Finder du en død fugl i naturen, som du tror kan være død af fugleinfluenza, kan du melde fundet til Fødevarestyrelsen på app´en ‘Fugleinfluenza Tip’.