Forening vil bygge et helt særligt fristed til kræftramte børn og deres familier

26. marts 2023
Forening vil bygge et helt særligt fristed til kræftramte børn og deres familier

En del af fællesskabet

Foreningen Familier med kræftramte børn, som netop har kunnet offentliggøre, at Hendes Majestæt Dronningen er kunstneren bag foreningens årsbillede, lancerer nu et storstilet projekt til gavn for kræftramte børn og deres familier. Hvor årsbilledet hvert år er med til at samle midler ind, handler det nye projekt om at skabe nogle helt særlige rammer for børnene og deres familier.

De første otte millioner kroner er sparet op, og fondsansøgningerne er på vej. Foreningen, der i år har 40-års jubilæum, har nemlig gennem mange år haft en drøm om at etablere et sted, der ikke bare kan fungere som rekreationscenter, men også danne ramme om mange af de aktiviteter, foreningen laver for børnene og deres familier. Nu er tiden endelig kommet til, at drømmen skal realiseres.

– Det her sted har stået øverst på vores ønskeliste i rigtig mange år, for der findes i dag ikke noget, som ligner det. Det er et fristed, hvor familierne kan dyrke fællesskabet, og et aktivitets- og kursussted, der kan danne ramme om mange af vores aktiviteter. I bund og grund handler det om at skabe et sted, hvor børnene og deres familier et øjeblik kan holde fri fra en dagligdag præget af sygdom. Derfor kalder vi det Fristed FMKB, siger Tommy Brøgger, formand for FMKB.

Samværet og fællesskabet med andre familier har altid været selve kernen i FMKBs arbejde. For i fællesskabet med andre i samme situation kan man et øjeblik føle sig som en helt normal familie, selv om man har en dagligdag, der er alt andet end normal.

– En stor del af vores familier oplever helt grundlæggende en stor ensomhed. Mange bor i månedsvis på hospitalet, venner forsvinder, og netværket skrumper ofte, når man står i så voldsom en krise med et kræftramt barn. Samtidig oplever mange familier også at føle sig ensomme midt i fællesskabet, når fællesskabet består af familier med en helt normal dagligdag, der er så vidt forskellig fra ens egen, forklarer Tommy Brøgger.

Vidt forskellige behov
Derfor er FMKBs aktiviteter, der også omfatter kurser, netværksgrupper og psykolog-støtte, altid centreret omkring fællesskabet med andre familier. Men udfordringen er, at selv om familierne er fælles om at have et kræftramt barn, er deres situation og behov vidt forskellige.

– Nogle har brug for frisk luft og fysisk aktivitet efter mange måneder på hospitalet. Nogle er så slidte, at de har brug for decidereret rekreation, mens andre igen står med et barn, der er blevet svært handicappet som følge af sygdommen, og derfor har brug for helt særlige hensyn og specialindretning. Der findes i dag ikke et sted, som kan rumme alt det og det er det, vi nu vil skabe med Fristed FMKB, siger Tommy Brøgger.

Eksistentiel krise
Det er ikke første gang, at FMKB sætter gang i arbejdet med at skabe et fristed for familier med kræftramte børn. For otte år siden iværksatte foreningen den grundlæggende byggemodning af den grund, som skal lægge jord til projektet, men kort efter blev foreningen kastet ud i en eksistentiel krise. Flere år med dårlig økonomisk styring, uigennemsigtighed og en ledelse, der ikke tålte kritik, medførte en massiv, negativ medieomtale. Konsekvensen var, at hele den tidligere ledelse trak sig og efterlod en forening på randen af konkurs.

– Vi var nogle, der på egen familie har oplevet, hvor stor en forskel, FMKB kan gøre. Så selv om det var en kæmpe opgave, især når der er tale om frivilligt arbejde, valgte vi at træde til og forsøge at redde stumperne, fortæller Tommy Brøgger.

Det tog flere år og krævede, at alt i foreningen blev skåret helt ind til benet. Der var dog en ting, som den nye bestyrelse tøvede med nemlig at sælge grunden i Ans.

– Vi var klar til at gøre det, hvis det blev nødvendigt, men vi besluttede, at alt andet skulle forsøges først. Det var jo ikke bare drømmen om et fristed, der ville fortone sig det var også alle de midler, vi havde lagt i byggemodningen. Heldigvis lykkedes det for os at beholde den, og vi er helt utroligt glade og taknemmelige for nu at være i en situation, hvor vi med gode fondes hjælp forhåbentlig kan realisere Fristed FMKB, siger Tommy Brøgger.

Om Fristed FMKB
Midt i et naturskønt område i Ans, tæt på Tange sø, ligger en smuk grund, som skal lægge jord til Fristed FMKB og drømmen om at skabe et fristed for kræftramte børn og deres familier. Her skal bygges fire lyse og venlige ferieboliger med gode tilgængelighedsforhold og en indretning, der giver mulighed for, at hele familien uanset tilstand kan være sammen på en hyggelig og ligeværdig måde. Indretningen både understøtter og opfordrer til, at det syge barn kan være en del af raske søskendes aktiviteter.

Som et samlende element opføres herudover et fælleshus. Her kan man både samles til fællesaktiviteter, kurser og workshops og til stille stunder med læsning og kreativitet. I den store spisesal, der ligger i fælleshusets sydlige del, med udsigt over det østjyske landskab, kan man samles til fællesspisning og forskellige events