Frie valg til alle borgere i Mariagerfjord Kommune

8. november 2021
Frie valg til alle borgere i Mariagerfjord Kommune

Frie valg til alle borgere i Mariagerfjord Kommune

Marianne Ladefoged (V), Lyngbakken 34, 9560 Hadsund
Byrådskandidat Mariagerfjord KV21

.

Det er vigtigt, at vi sikrer borgernes frie valg. Det frie valg er med til fremhæve, at vi mennesker ikke alle er ens, men har forskellige ønsker og behov. Det frie valg er med til at skabe en sund konkurrence og derfor med til at løfte kvaliteten i alle tilbuddene.

Hvis vi starter hvor livet begynder, så er det vigtigt, at vi bevarer de private dagplejere vi har, da de er et godt alternativ til det kommunale tilbud. Vi har også lige indført tilskud til pasning af egne børn fra 0 2 år, så familierne kan vælge denne løsning, hvis det er den bedste løsning for dem.

Dette må efter min mening gerne udvides til at omfatte børn helt op til 6års alderen. Vi har nogle rigtig gode skoler i Mariagerfjord kommune, men det betyder ikke, at der ikke skal være et alternativ i form af privat- og friskoler, der kan målrette deres undervisning mere til børn, der har brug for mere nærhed, er mere kreative eller andre særlige behov.

I sundhedssektoren har vi rigtig gode tilbud til f.eks. genoptræning, men der findes også rigtig mange gode private aktører, der skal understøttes, så alle optimerer deres tilbud. Når vi når til den sidste tid af vore leveår og måske har brug for pleje eller at komme på et plejehjem, så er det også vigtigt, at vi har retten til at vælge, så den sidste tid også bliver en værdig tid. Det frie valg er et uundværligt element til at opnå det.

Vi skal til enhver tid lytte til, hvad det er folk ønsker, så derfor skal vi blive ved med at sikre det frie valg til alle i hele kommunen. Det vil jeg arbejde for hvis jeg bliver valgt til byrådet i Mariagerfjord Kommune.