Generalforsamling i Støtteforeningen for Hobro Sygehus

4. april 2022
Generalforsamling i Støtteforeningen for Hobro Sygehus

I beretningen fortalte Tom Soelberg:

Af Klaus Hansen

Støtteforeningen for Hobro Sygehus afholdt ordinær generalforsamling, den 30. marts, på Hobro Sygehus.

Formanden Tom Soelberg aflagde bestyrelsens beretning og kassereren Preben Johansen gennemgik regnskabet.

Beretning Sygehusets Støtteforening for året 2021
Det er altid nødvendigt at se fremad, men engang imellem skal man også huske at se tilbage.

Støtteforeningen blev stiftet i midten af 1980erne, mens Hobro Sygehus var et selvstændigt sygehus. Foreningen blev stiftet for at være i stand til at donere udstyr til sygehuset, og dermed bevare et sygehus i Hobro.
Til dato har støtteforeningen doneret udstyr for ca. mio. kr. 4,5 og med vor nuværende formue, vil vi indenfor en fornuftig periode runde donationer på mere end kr. 5 millioner.

At det har været muligt at tilføre sygehuset så store værdier, skyldes en hel fantastisk lokal opbakning. En stor medlemskreds og ikke mindst donationer i form af gaver og arv fra personer, der har haft gode oplevelser på Hobro Sygehus.

Når vi ser på det seneste år i vores forening, har det i allerhøjeste grad været stille og præget af coronasituationen.

Vi har holdt vores sædvanlige møde med sygehusledelsen for Aalborg Universitetshospital. Tendensen ved vore møder er den samme. Der tillægges flere specialer til vores sygehus, og man er særdeles tilfreds med, hvad der sker her på matriklen. Det tager vi som en garanti for, at der også efter færdiggørelsen af det nye sygehus i Aalborg, vil være et stort behov for at Hobro Sygehus bevares. Ja, man vil simpelthen ikke kunne undvære det.

For så vidt angår 2021 har det også donationsmæssigt været et stille år.
Mod slutningen af året, har vi dog givet tilsagn om en ultralydsscanner til Anæstesiafdelingen. Scanneren er endnu ikke leveret, men det vil ske i den nærmeste fremtid.

I det hele taget ser vi frem til større aktivitet i foreningen, hvor coronasituationen vil komme til at spille en mindre rolle.

Valg til bestyrelsen:

Til bestyrelsen genvalgtes Preben Johansen og Erik Simonsen.

Nyvalgt blev læge Ole Mogensen, der trådte ind i stedet for læge Svend Ovesen, der ikke ønskede at modtage genvalg.

I foreningens vedtægter hedder det bl.a.: Bestyrelsen består af 5 medlemmer, deraf en praktiserende læge eller person der har praktiseret som sådan.

Hobro og omegn

Se flere artikler