Kære politikere! Bevar Hadsunds udsigt til fjorden!

14. november 2021
Kære politikere! Bevar Hadsunds udsigt til fjorden!
dav

Kære politikere!
Bevar Hadsunds udsigt til fjorden!

Af Knud Erik Thomsen Marcussens Bro 1, 9560 Hadsund

Neden for Aldi i Hadsund ligger der fem byggegrunde helt ned mod fjorden og lige op ad broen. Lokalplanen for området foreskriver, at der kan bygges punkthuse i 10,5 meters højde på disse grunde.

Grundene har igennem flere år været til salg, men indtil nu har vi været heldige at kunne nyde udsigten ned mod fjorden helt oppe fra Torvet. Tænk på, hvor megen udsigt, der vil være tilbage, hvis disse huse bliver realiseret.

Jeg har tidligere været med til at foreslå, at kommunen (evt. i samarbejde med nogle fonde) erhvervede sig disse fem byggegrunde (pris vel omkring 4-5 mio. kr.). Dengang blev det skudt til hjørne af borgmesteren.

Der findes allerede glimrende adgangsveje til stien langs fjorden. Så derfor ville det være forholdsvis enkelt som en begyndelse at etablere græs på de fem byggegrunde, som lige nu henligger som uplejet brakmark.

Det kunne blive et helt unikt, rekreativt område med legeplads og evt. forskellige aktiviteter. Kør en tur til Hald mod Randers og se, hvilken enestående legeplads, der kunne etableres.

Hertil kunne børnefamilier, børnehaver, dagplejere o.s.v. tage børnene med og nyde madpakken på græsset og legen på legepladsen.

Tænk at kunne køre de ældre fra plejehjemmene ned at kigge ud over fjorden, mens de drikker deres medbragte kaffe ved små borde og nyder synet af de store skibe, der passerer tæt forbi.

I forvejen er der året rundt en vældig stor søgning af borgere, der holder af at besøge stien langs fjorden, lige som mange nyder at stå dernede og fiske i timevis.

Men end ikke et par bænke og en skraldespand har Teknik&Miljø-enheden syntes, der skulle være på dette attraktive sted.

Det helt enestående er imidlertid, at for tid og evighed kunne vi bevare området som et rekreativt område til gavn for borgerne i Hadsund og til gavn for de turister, der besøger Hadsund. For ikke at nævne tilflytterne.

Og som en ekstra gevinst kunne Hadsunds borgere og de mange fra oplandet, som kommer for at lægge deres handel i Hadsund, bevare den enestående udsigt til fjorden helt oppe fra Torvet.

Kære politikere! Jeg vil ønske, at I og vel især jer, som tilhører lokalområdet ville være lidt visionære og arbejde for, at vi kan erhverve dette sted og gøre det til en attraktiv oase midt i vores by.