Marianne Ladefoged: Fremtidssikring af dagtilbud i Hadsund

10. september 2021
Marianne Ladefoged: Fremtidssikring af dagtilbud i Hadsund

Fremtidssikring af dagtilbud i Hadsund.

Af Marianne Ladefoged, Byrådskandidat for Venstre Mariagerfjord
Lyngbakken 34, 9560 Hadsund

Jeg er uddannet lærer og med den baggrund naturligt interesseret i, hvad der sker på børne- familieområdet i kommunen. Samtidig er jeg kandidat til kommunalvalget i november og har derfor fulgt meget interesseret med i debatten om renovering af børnehaverne i Hadsund.

Mine børn gik på Hadsund skole fra 2005 2018, hvor jeg også sad i skolebestyrelsen alle årene. Jeg var med helt fra starten, da den nye store Hadsund skole blev taget i brug. Der var mange skeptikere, fordi rigtig mange forældre var bange for, at deres børn ville drukne i mængden, og at der ikke ville være det samme nærvær som på de mindre skoler.

Denne frygt blev hurtigt gjort til skamme, da børnene ikke oplever skolen som et stort uhyre, men som et sted hvor der er små enklaver, hvor de føler sig trygge og hvor man skaber rammer, der passer til de enkelte børn. Jeg ved, at rigtig mange er enige med mig i, at vi har en fantastisk skole i Hadsund, der både tilgodeser fagligheden og det sociale.

Det vigtigste er dog, at man lærer af de fejl, der blev begået med skolen. Fejlen var at ingen af brugerne blev hørt i processen. Inden der tages en beslutning om det samlede børnetilbud i Hadsund, skal man derfor høre forældre og pædagoger og sammenholdt med faglige vurderinger og økonomi, må man vælge den model, der kan fremtidssikre vores dagtilbud langt ud i fremtiden. Jeg vil gerne være forældrenes talerør i byrådet, og bringe deres holdninger og perspektiver på området ind i byrådssalen, men jeg vil samtidig sige, at jeg ikke er så bekymret for et børnehus, som nogle forældre er.

Fordelen ved et børnehus i nærheden af skolen er, at forældrene kun skal aflevere ét sted. Børnene får ikke de mange skift, som de hidtil har haft. Placeringen i forhold til natur, fjord og sportsfaciliteter er ideel, så alle børn kan tilgodeses. Rammerne er én ting, men det allervigtigste er, hvad der bliver fyldt ind i de rammerne og har man tilbuddene samlet, så har man bedre muligheder for at variere og tilpasse forholdene til det enkelte barn. Der vil være en større mulighed for faglig sparring for personalet, og der er bedre mulighed for op- og nedjustering i forhold til børnetallet.