Netværksmøde i Ældre Sagen i Hobro

7. november 2021
Netværksmøde i Ældre Sagen i Hobro

Netværksmøde i Ældre Sagen i Hobro

Af: Birgitte Holm

De social humanitære frivillige i Ældre Sagen i Hobro var inviteret til det halvårlige Netværksmøde, hvor de blev orienteret om status indenfor besøgstjenesten, demens cafeen, vågetjenesten, bisidder og ledsager mm.

Netværksmøderne består altid af en frivillig, som orienterer om egne oplevelser som frivillig og denne gang fortalte besøgsven Vera om hendes 25 år i besøgstjenesten.

Gennem alle disse år har Vera kun været besøgsven for 3. Vi hørte om et hjertevarmt forløb med Rosa gennem 15 år – et forløb til stor glæde for begge.

Vera afsluttede oplægget med den sang hun havde skrevet til Rosas 90-års fødselsdag – en sang der beskrev deres nære relation og deres fælles glæde ved samværet hver tirsdag kl. 10 – 12 gennem 15 år.

Under kaffen var der livlig snak og erfaringsudveksling – og enighed om, at det er givende, at mødes et par gange om året.

Udover netværksmøder afholdes der også temadage, og der kom flere relevante bud på temaer og foredragsholdere.

Hobro og omegn

Se flere artikler