Ny virkelighed

7. november 2022
Ny virkelighed

Af:Edin Hajder Formand for Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse
Mariagerfjord Kommune

Noget om jobcenteret

Efter netop overstået Jobcamp22 i sidste uge, som er tilbagevendende begivenhed for landets udvalg for arbejdsmarked, under overskriften Ny virkelighed, kan jeg tilslutte mig helt og aldeles overskriftens hensigter.

Jeg er sikkert ikke den eneste som har forstået alvoren i jobcampens emner som har sat mange tanker i gang rundt i landets kommuner.
For at kunne forstå jobcenterets arbejde skal vi vende blikket på tidligere og nuværende lovgivninger.

Jobcenteret arbejder efter ca.33000 sider lovstof.

Med et simpelt tjek på kommunens hjemmeside handler det om dagpenge, kontanthjælp, selvforsørgelse- og hjemrejseydelser, ressourceforløb, revalidering, rehabilitering, sygedagpenge, jobafklaring, fleksjob, fastholdelse. førtidspension.

Derudover er der ydelsesservice som udbetaler hjælp i særligt tilfælde og særlig støtte. Det kan være midlertidig hjælp til betaling af husleje, sygebehandling, medicin, tandbehandling, flytteudgifter, udgifter i forbindelse med samvær med børn, personligt tillæg og helbredsmæssige tillæg.

Jobcentret har også egen virksomhedsservice som arbejder hver dag på at hjælpe virksomhederne med at finde arbejdskraft med de rette kompetencer og skal løse opgaver vedr. rekruttering, uddannelse og opkvalificering, fastholdelse af medarbejdere, sygehåndtering samt udbetaling af tilskud og refusioner.

Det må være nemt og overskueligt, kan det tænkes.

Jobcenter har medarbejdere der løser alle ovenstående opgaver hele tiden. De skal have en stor tak for deres indsats på alle ovenstående områder. Det er ikke nemt at navigere i al det omskiftelige lovstof samtidig med at imødekomme ønsker om målinger, benchmarking osv. Desuden samarbejder jobcenteret også med eksterne aktører som frivillig eller ufrivilligt er blevet en del af borgerens beskæftigelsesplaner. Det skal også lyde tak til alle aktører som understøtter planerne.

Det er derfor vigtigt at den nye virkelighed skal tage hensyn til den kompleksitet i opgaveløsning på jobcenteret. Samtidig skal en åben dialog om alle emner tilgodese alle berørte parter i beskæftigelsesmæssige sammenhænge.

Til komplekse problemstillinger findes ikke simple løsninger. Og slet ingen hovsa løsninger.