Øst og Vest i Mariagerfjord Kommune mødes i Venstre

11. november 2021
Øst og Vest i Mariagerfjord Kommune mødes i Venstre

Øst og Vest i Mariagerfjord Kommune mødes i Venstre

Af Klaus Hansen

Jan Andersen fra Øster Hurup har erfaringen, mens Jesper Skov Mikkelsen fra Hobro stiller op for første gang begge ser et stort potentiale i et kommende samarbejde

Det er erfaring på to planer, der mødes blandt Venstres kandidater til det kommende byråd i Mariagerfjord Kommune. Mens Jan Andersen fra Øster Hurup efterhånden har 8 års anciennitet som folkevalgt, så er Jesper Skov Mikkelsen fra Hobro ny i rollen som kandidat. De to kender hinanden godt og deres veje er ofte krydset.

Nu er det så op til vælgerne, om byrådssalen i Hobro fremover også skal danne ramme om et parløb.

– Det håber jeg selvfølgelig, siger Jesper Skov Mikkelsen. Jeg kender Jan som en rigtig dygtig politiker. Jeg er sikker på, at jeg som eventuel ny mand i byrådet vil få stor gavn af hans erfaring. Og udover det rent politiske, så betragter jeg også Jan som et godt og sympatisk menneske. Han er en af dem, jeg i givet fald vil læne mig op ad, når nu jeg skal til at lære det politiske spil endnu bedre at kende.

Også Jan Andersen ser det som en mulig stærk konstellation, hvis både han og Jesper Skov Mikkelsen opnår tilstrækkelig vælgertilslutning.

– Der er ingen tvivl om, at vi med Jesper har mulighed for at sikre os en stor kapacitet i byrådet. Jesper kommer jo med en kæmpe erfaring fra det private erhvervsliv. Han er utrolig skarp i sin viden på feltet. Og så er han desuden en person, der hele sit liv har slået sine folder i området omkring Mariagerfjord. Han kender området, og det er ikke uden betydning, konstaterer Jan Andersen. Sidstnævnte er ikke mindst kendt som et aktivt foreningsmenneske.

Jan Andersen er engageret i såvel Event Øster Hurup som Event Hadsund, og han har i mange år lagt mange kræfter i at skabe udvikling på især fritids- og turismeområdet.

Jesper Skov Mikkelsen er til daglig direktør i Andelskassen i Hobro. Ligeledes er han formand for Bies Bryghus, så det er især som erhvervsmand, at han forventer at kunne bidrage.

Det er klart, at det er derfra jeg har min ballast, fastslår Jesper Skov Mikkelsen. Men hvis jeg kommer i byrådet, så bliver det også som repræsentant for hele kommune. Selvom jeg selvfølgelig mener, at Hobro er kommunens hovedby, så erkender jeg også, at Hobro kun udgør en del af Mariagerfjord. Vi er afhængige af hinanden, og vi skal derfor blive endnu bedre til at samarbejde. Derfor ser jeg også Jan Andersen som en vigtig sparringspartner. Jan kender Gud og hver mand i den østlige del af kommunen. Selv har jeg et stort netværk i den vestlige, så her kan vi selvfølgelig bruge hinanden.

Turismen og erhvervslivet skal fremmes
Er begge kandidater solidt forankrede i hver deres del af kommunen, så lægger ingen af de to skjul på, at de ser turismen som en afgørende faktor i udviklingen af Mariagerfjord.

Udsigten til vikingeborgen Fyrkats optagelse på Unescos Verdensarv vil ifølge begge bidrage til et massivt løft af kommunen som helhed. – Og her skal vi udnytte det faktum, at vi i forvejen har et kæmpe ferieområde på Østkysten i og omkring Øster Hurup, påpeger Jan Andersen. Hvis det lykkes at få planerne for Fyrkat ført igennem, så vil det kunne styrke kommunens østkyst markant. Mange af de turister, der i givet fald vil komme til Hobro skal jo indlogeres, og her kommer kystens mange feriehuse i spil.

Jan Andersen bakkes op af Jesper Skov Mikkelsen, der slår fast, at netop Øster Hurup-området har potentiale til også at løfte Hobro.

Vi kan blive bedre til at markedsføre Hobro som handelsby i forhold til de mange turister, vi har på Østkysten. De vælger i stor stil at orientere sig mod nord eller syd, når de skal på tur. Hvorfor trækker vi dem ikke til Hobro?

Her tror jeg, at en eventuel ny status for Fyrkat vil kunne hjælpe. Så bliver der pludselig endnu en rigtig god anledning til at besøge Hobro, lyder det fra den 41-årige bankmand. Han er ikke selv i tvivl om, at han formentlig mest vil appellere til vælgere, der sætter kryds på stemmesedlen med fokus på økonomien og udviklingen.

Det vil de, fordi jeg er erhvervsmand der kommer med nye visionære øjne på vores kommune. Jeg går da også til valg på, at vi skal skabe rigtig gode forhold for vores erhvervsliv. Hvis man som virksomhedsejer i eksempelvis Silkeborg eller Aarhus overvejer at flytte til Nordjylland, så skal Mariagerfjord Kommune være et naturligt valg.

I det hele taget skal vi have en kommune, man vælger til og ikke fra, anfører Venstre-kandidaten, som også her får medhold af sin mere erfarne partifælle.

Jan Andersen er således ikke i tvivl om, at Hobro besidder et stort potentiale på det erhvervsmæssige felt.

Vi skal være bedre til at udnytte, at motorvejen går lige forbi byen. Hobro har mange små virksomheder, men jeg tror også, det kan være svært for nyetablerede eksempelvis at finde egnede lokaler. Her mener jeg faktisk, at vi skal gøre en aktiv indsats for at få skabt et fleksibelt iværksætterhus, hvor der også er plads til de små virksomheder uden et stort huslejebudget.

Plads til kulturen
Mens de to byrådskandidater så at sige er rodfæstet i hver deres ende af kommunen, så møder de også hinanden, når talen falder på kulturlivet. Begge er kendte ansigter på fritidsområdet, og hvor Jan Andersen især har gjort sig bemærket på eventsiden, så har Jesper Skov Mikkelsen selvsagt en stor berøringsflade i kraft af sin rolle som formand for Bies Bryghus.

Men jeg har også hele livet været aktiv indenfor sejlsporten, fortæller Jesper Skov Mikkelsen. Derfor ved jeg, hvor vigtig foreningslivet er for en velfungerende kommune. For mig at se er det noget af det, der for alvor gør en by eller et område attraktiv for nye borgere. Og hvis vi skal lokke flere skatteborgere til Mariagerfjord – og det skal vi – så skal vi også sørge for, at vores foreningsliv trives. Det gælder i hele kommunen.

-Her er det igen vigtigt for mig at slå fast, at Hobro som hovedby jo også bør være et centrum for de store kulturinstitutioner. I mine øjne er det naturligt at centrere teater, koncerter og lignende omkring den største by.

-Omvendt så sker der utroligt meget ude i de mindre byer. Idræt og fritidsliv som helhed skal ikke kun være et anliggende for de tættest beboede områder. Her er Jan og jeg igen et potentielt godt makkerpar, for jeg ved, at han deler mine holdninger, lyder det fra Jesper Skov
Mikkelsen.

Det har han ganske ret i, tilføjer partifællen fra Øster Hurup. – I mit eget område er vi gode til at skabe events på havnen og andre steder. Vi har masser af foreninger, og de skal have det godt. Det skal være nemmere at være frivillig. Derfor så jeg også gerne en foreningskoordinator for kommunens byer. Men jeg ser det også som en stor fordel, at vi har en stærk hovedby i Hobro. Jeg er en af dem, der går ind for, at vi skal arbejde for at få etableret en form for kulturhus i byen. Et center for større koncerter, udstillinger og andet, om man vil og derved samle alle de små kultursteder til ét fælles kulturhus. Det vil løfte Hobro og det vil løfte kommunen som helhed, påpeger Jan Andersen, som dog ikke sætter nærmere adresse på et sådant hus.

– Det skal selvfølgelig være et sted i midtbyen, men om det skal være et nybyggeri eller om det skal indrettes i eksisterende bygninger, vil jeg ikke gøre mig klog på nu, siger han.

Samarbejdet er det vigtigste
Netop de mere faktuelle udviklingsplaner for Mariagerfjord Kommune er heller ikke Jesper Skov Mikkelsens vigtigste dagsorden. Den nye kandidat lægger ikke skjul på, at han har visionære holdninger, men at han først vil i byrådet før han sætter afgørende ord på mange af sine visioner.

Generelt er jeg ikke i tvivl om, at byrådsarbejde kræver samarbejde. Det er mit indtryk, at det politiske landskab i Mariagerfjord Kommune er baseret på dette også på tværs af politiske skel, fastslår han, mens Jan Andersen supplerer:

Det er helt afgørende, at vi kan samarbejde. Ellers kommer vi aldrig igennem med noget. Men hvis både Jesper og jeg kommer i byrådet, så får man i hvert fald to kræfter, der går efter konsensus i bred forstand. Jan Andersen løfter dog afslutningsvis sløret for to personlige valgønsker.

Det skulle være tanken om at få udvidet vores sygehus i Hobro med et sundhedshus, for det vil styrke vores sygehus, og det vil bidrage til et markant bedre behandlingsforløb for både kronikere og somatiske patienter. Jeg ser det også som en potentiel styrkelse af hele psykiatridelen. Det andet ønske er et specialplejecenter eller demensplejecenter i Hobro.

De to ting håber jeg virkelig, vi kan opnå politisk enighed om, understreger den 50-årige formand for udvalget for sundhed og omsorg.