Samlet strategi skal styrke Jyllands østkyst

26. maj 2023
Samlet strategi skal styrke Jyllands østkyst

Fakta om Udviklingsplan Jyllands Østkyst:

Et stort samarbejde mellem de tre destinationsselskaber VisitAarhus, Destination Himmerland og Destination NORD samt Dansk Kyst- og Naturturisme er sat i gang. Der er givet tilsagn fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om midler til en udviklingsplan, som skal dække et stort område langs Jyllands østkyst.

Jyllands østkyst får en fælles turismeudviklingsplan som grundlag for et markant og samlet løft af turismen. Og netop en fælles strategi er noget, der længe har manglet, mener parterne bag.

– Østkysten har et kæmpe uindfriet potentiale. Der er tale om en geografi med masser at byde på, og nu får vi i denne store del af Jylland et meget bedre grundlag for at tale med én stemme og udnytte synergier og samarbejdspotentialer. Det bliver en styrkelse af sammenhængskraften på tværs af kommuner og destinationsselskaber, der også giver grobund for konkret turismeudvikling, siger Tonny Skovsted Thorup, som er direktør i Destination NORD.

De tre destinationsselskaber Destination NORD, Destination Himmerland og VisitAarhus har nemlig sammen med Dansk Kyst- og Naturturisme søgt og fået bevilget godt 3 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til en udviklingsplan, der skal styrke sammenhængskraften i de tre destinationer. Dertil kommer medfinansiering fra de involverede kommuner og Realdania. Fase 1 – selve udarbejdelsen af planen – er et arbejde, der strækker sig frem til juni 2026.

Udviklingsplanen for Jyllands østkyst vil give mulighed for at få den samlede geografi fra Kattegat til Limfjorden og Aarhus Bugt til at hænge meget bedre sammen og understøtte konkret, bæredygtig udvikling af turismen. Der bliver tale om en fælles strategi, vision og principper, som skal konkretiseres i en række fysiske udviklingsplaner på destinationsniveau og lokalt.

– Det er vigtigt for turismen, at vi får fælles strategiske pejlemærker for turismens udvikling for hele vores del af Jylland. Det gør det endnu mere muligt at arbejde for synergier på tværs af vores landsdele i fremtiden og sikre lokal udvikling og vækst for vores turismeerhverv og attraktioner, fortæller Johanne Bugge, som er direktør i Destination Himmerland.

Men selvom det er en Udviklingsplan for Jyllands østkyst, så omfatter geografien også to af Danmarks største byer og en hel del mere. En fælles opgave er derfor at binde storbyer, mindre byer, naturområder og kyst sammen på en bæredygtig måde, der giver størst mulig værdi for turismen. På sigt er det hensigten, at det sidste stykke østkyst (destinationerne Kystlandet, Trekantsområdet og Sønderjylland) skal involveres i arbejdet.

Dansk Kyst- og Naturturisme har allerede i samarbejde med bl.a. kommuner og erhverv mange gode erfaringer med, at de store turismeudviklingsplaner kaster investeringer og vækst af sig. Derfor er det en klar forventning, at arbejdet med udvikling af Jyllands østkyst på sigt resulterer i flere besøgende, øget vækst og værdi af turismen og flere arbejdspladser.

· Arbejdet med udviklingsplanen forventes at pågå fra 2023 til 2026. Den skal rumme både strategisk og fysisk planlægning.
· Konkret bliver der en samlet strategi, vision og principper, som udmønter sig i udviklingsplaner for henholdsvis Aarhusregionen og Destination Nord og Destination Himmerland. Ud af arbejdet på destinationsniveau bliver der udarbejdet i alt seks strategisk-fysiske udviklingsplaner på lokalt niveau.

Om projektpartnerne:
● Destination Himmerland dækker kommunerne Mariagerfjord og Vesthimmerland.
● Destination Nord dækker kommunerne Frederikshavn, Læsø, Brønderslev og Aalborg.
● VisitAarhus dækker kommunerne Aarhus, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs.
● Dansk Kyst- og Naturturisme er en erhvervsdrivende fond, der arbejder for bæredygtig vækst og udvikling af kyst- og naturturismen i Danmark.
● Realdania er foreløbig med på sidelinjen som ikke-økonomisk projektpartner.