Skiftedag på Cafe Salt i Mariager

14. september 2023
Skiftedag på Cafe Salt i Mariager

Den 1. januar 2024 bliver der skiftedag på Café Salt i Mariager. Saltcenteret overtager driften, og de berørte medarbejdere fortsætter på samme gode vilkår som hidtil.

For snart fire år siden overtog Fonden Hedehuset forpagtningen af Café Salt på Mariager Saltcenter med det sigte at drive caféen som socialøkonomisk virksomhed og ikke mindst som rammen om en god og virkelighedsnær beskæftigelsesindsats for sårbare unge.

Det er efterhånden blevet en stor forretning at drive en succesfuld café med en stadigt stigende omsætning. Når forretningen er blevet så stor, som den er, så medfører det også en stor økonomisk risiko. En risiko der alt andet lige kan få utilsigtede konsekvenser for de øvrige tilbud under Fonden Hedehuset. Det er netop den risiko, der er den direkte årsag til, at vi nu har valgt at opsige forpagtningen, udtaler direktør for Fonden Hedehuset, Carsten Bredahl.

Det var med stor ærgrelse Mariager Saltcenter modtog opsigelsen af forpagtningsaftalen fra Fonden Hedehuset. Gennem de sidste snart fire år har samarbejdet mellem Fonden Hedehuset og Mariager Saltcenter været en kæmpe gevinst for hele huset og har skabt en aktivitet i Mariager Saltcenter, som det ikke havde været muligt at skabe uden samarbejdet. Med introduktionen af beskæftigelsesindsatser i hele Mariager Saltcenters drift, har centeret fået en ny dimension og det har vist sig at være en fantastisk ramme for at hjælpe sårbare unge gennem træning i en virkelighedsnær ramme, til at komme ind på arbejdsmarkedet. Indsatserne er blevet en så integreret del af Mariager Saltcenter, at de naturligt også blev en del af beslutning om valg af den rette model for fremtidig drift, efter Fonden Hedehusets opsigelse af forpagtningsaftalen.

Bestyrelsen for Mariager Saltcenter har derfor over sommeren arbejdet med en række scenarier for hvordan den fremtidige aktivitet og sammenhæng i huset kunne sikres i et fremtidigt setup, hvor både beskæftigelsesindsatser og drift af caféen er yderst vigtige dele af samlingskraften. Derfor har bestyrelsen for Mariager Saltcenter valgt at opsige samarbejdsaftalen med Fonden Hedehuset for i fremtiden selv at drive indsatserne på Mariager Saltcenter, udtaler direktør for Mariager Saltcenter, Leif Skaarup.

Fonden Hedehuset er naturligvis kede af samarbejdsaftalen er blevet opsagt, men den beslutning respekterer vi og tager til efterretning, udtaler Carsten Bredahl.

Det ligger både Fonden Hedehuset og Mariager Saltcenter meget på sinde at sikre gode muligheder for sårbare unge kan få de bedste muligheder for beskæftigelsesindsatser i Mariager og derfor vil der fortsat være samarbejde mellem parterne.

Da Mariager Saltcenter har meddelt at ville overtage caféen og samtidig ønsker at etablere sig som beskæftigelsesindsats, bliver der tale om en virksomhedsoverdragelse, der sikrer at alle de berørte medarbejdere uændret vil kunne fortsætte deres arbejde på de samme vilkår som hidtil.

Mariager og omegn

Se flere artikler