Spot på en politiker – Lis Mancini (A)

30. oktober 2021
Spot på en politiker – Lis Mancini (A)

Spot på en politiker – Lis Mancini (A)

Af Klaus Hansen

16. november er der igen valg til Regionsrådet i Region Nordjylland. I denne artikel kan du møde Lis Mancini (A).

Jeg er 68 år, gift med Eugenio og har 2 børn og 5 børnebørn. Pensioneret socialrådgiver, restauratør og butiksindehaver. Vi bor i sommerhuset i Øster Hurup. Det er et ældre hus, som vi nyder at renovere, og træ er jo et herligt materiale at arbejde med. Holder også meget af at trille afsted med campingvognen på såvel korte som længere ture. Blev valgt første gang til Regionsrådet i 2009 og nydt det uafbrudt siden.

Nu har jeg så brug for din personlige stemme igen!

I denne periode er jeg formand for Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget, medlem af udvalget for Akut og Praksis, samarbejdsudvalg for almen læger og udpeget til bestyrelsen for HF-VUC Nord samt LAG Himmerland.

Desuden er jeg næstformand i den regionale Videnskabsetiske komite og medlem at 2 videnskabsetiske komitéer på nationalt plan.

De mærkesager jeg har valgt til dette valg, udspringer af de områder jeg har arbejdet intenst med de sidste 4 år.

Lægedækning
Det er vigtigt, at de læger der i årene fremover, uddannes i Aalborg bliver i Nordjylland, så vi med tiden ikke længere skal lide under lægemangel. Det gøres bl.a. ved at give dem støtte til at nedsætte sig i praksis. Og ved at skabe spændende forskningsmiljøer i samarbejde med universitetet.

Samarbejde med kommuner og almen praksis
For hvert år der går, bliver vi bedre og bedre til at samarbejde om borgernes sundhed. Corona har styrket dette, og de erfaringer vi har fået, er det vigtigt at bygge videre på i nye sundhedsaftaler.

Præhospitalt/ Akutberedskab
Region Nordjylland er i gang med en spændende udvikling af hele det præhospitale område. Paramedicinerne har været på nye opgaver under Corona, hjerteløberordningen er kommet ind og i april 22 overtager regionen og PreMed ambulancedriften. Det er en meget betydningsfuld opgave, som vi skal udvikle videre.

Men jeg holder selvfølgelig også øje med lokale problemstillinger og skubber på hvor jeg kan.

Så mener du også, at det er vigtigt med stabilitet i sundhedsvæsnet og at tiden ikke er inde til at tage chancer. Så sæt dit kryds ved mig

Tak!