Spot på en politiker – Lise-Lotte Wagner ( C )

3. november 2021
Spot på en politiker – Lise-Lotte Wagner ( C )
Screenshot

Spot på en politiker – Lise-Lotte Wagner ( C )

Af Klaus Hansen

16. november er der igen valg til byrådet i Mariagerfjord kommune. I denne artikel kan du møde Lise-Lotte Wagner ( C ).

Kandidat for Det Konservative Folkeparti Lise-Lotte Wagner er vokset op i Vendsyssel, er uddannet i Salling skotøj, Lise-Lotte har altid villet arbejde med mennesker og startede som hjemmehjælper i Aalborg Kommune.

Uddannelse har altid haft Lise-Lottes Interesse og derfor tog hun i 1993 uddannelsen som social- og sundhedsassistent, som hun afsluttede i Aarhus. Hun havde i praktikken været i kontakt med Psykiatrien og hun søgte derfor arbejde på Risskov i Århus. Det var et meget lærerigt job og gav mange kompetencer, som hun siden har brugt.

I 2000 flyttede Lise-Lotte og Erik til Hobro og Lise-Lotte fik job i hjemmeplejen i Hobro Kommune. Senere på plejehjem for borgere med demens. Startede i 2008 som aktivitets- og træningsmedarbejder i Randers Kommune, Spentrup. Begyndte arbejdet som demenskoordinator i 2012, hvor der også blev færdiggjort diplomuddannelse i demens.

Lise-Lotte Wagner har været gift med Erik siden 1993 og de har 3 børn og bor i Hørby Skoleby. Lise-Lotte Wagner er udpeget som lægdommer ved retten i Aalborg og arbejder desuden frivillig i menighedsrådet i Hobro, hvilket hun er meget glad for.

Politisk går Lise-Lotte Wagner til valg på følgende hovedområder:

Vi skal behandle vore ældre borgere ordentlig:

Der skal bygges et demensplejehjem i Hobro
I Mariagerfjord kommune findes der kun et demensplejehjem og det ligger i Hadsund. Det medfører at pårørende skal køre langt for at besøge deres nærmeste. Har man demens, er fysisk kontakt og samvær noget af det vigtigste, for at vedligeholde genkendeligheden. Derfor skal det være muligt at bo i nærheden af sine kære selvom man får en demenssygdom. Det er årsagen til at jeg vil arbejde for, at vi også skal have et demensplejehjem i Hobro, så pårørende får lettere til at besøge deres nærmeste.

Flere aflastningspladser til mennesker med demens
At leve med en ægtefælde der har demens, giver udfordringer i hverdagen. Ofte bliver egne behov tilsidesat, hvilket kan medføre en forværring af den pårørendes egen sundhedstilstand. Dette kan formodentlig forebygges ved tilstrækkelige aflastningstilbud, hvorved den pårørende får større overskud i hverdagen og parret kan formentlig forblive sammen i længere tid hvis dette ønskes.

Tiltrække og udvikle faglige kompetencer
At arbejde med borgere der har demens, kræver specielle faglige kompetencer. Det kræver løbende uddannelse af personalet, for at øge deres kompetencer og angiveligt bibringe borgerne med demens bedre livskvalitet. Derfor skal der arbejdes for at vore dygtige medarbejdere får den nyeste viden indenfor demensområdet.

AN Biogas placeres et sted hvor det ikke giver gener.
Et biogasanlæg i Tobberup vil skabe et stort trafikpres på området i Hobro Nord og de omliggende byer. Der er også risiko for lugtgener af og til. Hele den nordlige bydel vil falde i værdi grundet gener fra biogasanlæg og trafik. Vi skal finde en placering, der ikke er bynær. Lise Lotte er bosiddende i Hørby Skoleby og vil derfor arbejde for at finde en god løsning for beboerne i området, men der er brug for din stemme.

Trafikale problemer i Hobro skal løses
Lise Lotte vil arbejde for at få løst de trafikale problemer, der opstår morgen og eftermiddag, når man skal igennem Hobro by. Der ligger allerede et forslag i Mariagerfjord Kommune med en vejføring fra Farvervænget og over til Ålykkevej, som vi måske kunne tage udgangspunkt i.

Det vil Lise Lotte arbejde på, hvis hun får din stemme.

Støtte til at skabe vækst i hele kommunen

Vi skal have flere aktiviteter i de mindre landsbyer det kan være aktivitetshuse, som skaber sociale aktiviteter. Det kunne finansieres ved indsamling blandt borgerne i byen og med støtte fra fonde og kommunen i fællesskab. Nye borgere kunne tiltrækkes af billige byggegrunde eller andre tiltag.

Du kan stemme personligt på Lise-Lotte Wagner fra Hørby Skoleby i Hobro nummer 4 på den Konservative liste C ved kommunalvalget den 16. november