Spot på en politiker – Thomas Høj (A)

8. november 2021
Spot på en politiker – Thomas Høj (A)

Liv i og på fjorden

Af Klaus Hansen

Spot på en politiker – Thomas Høj (A)

16. november er der igen valg til byrådet i Mariagerfjord. I denne artikel kan du møde Thomas Høj (A).

Jeg er 44 år, og bor i Mariager med min kone og vores 4 børn. Jeg er lærer på Rosendalskolen i Hørby/Hobro. Jeg er den eneste byrådskandidat, der arbejder i folkeskolen, og jeg mener, at min stemme er vigtig for lærerne og for udviklingen af folkeskolen.

De sidste fire år har jeg siddet i byrådet i Mariagerfjord for Socialdemokratiet, og jeg har stor lyst til en periode mere i demokratiets tjeneste.

Af udvalgs- og bestyrelsesposter sidder jeg med i følgende:

Mariagerfjord Byråd
Børn og familieudvalget
Kultur og Fritidsudvalget
Fjordudvalget
Idrætsudvalget
Nordjyske Museer
Repræsentantskabsmedlem Jutlander Bank
Mariager Hallens bestyrelse
Grundejerforeningen Stentoften

10 gode grunde til at stemme på mig:

Jeg vil arbejde for …

Vi skal have en ren fjord med masser af fisk og masser af aktiviteter ved fjorden og på fjorden.

Cykelsti
Vi skal have cykelsti hele vejen rundt om fjorden til gavn for pendlere, skoleelever, motionister samt cykelturister.

4 rådhuse
Vi skal bibeholde de kommunale arbejdspladser i hele kommunen, og derfor skal vi beholde de 4 rådhuse.

Øget bosætning
Vi skal tilbyde attraktive byggegrunde og have en hurtigere byggesagsbehandling.

Ringvej Hobro
Vi skal have lavet en ringvej i Hobro, så trafikken flyder bedre og især, når biveje er lukket pga. vejarbejde.

Bedste skoletilbud
Vi være max 24 elever i klassen, og den enkelte elev skal have den hjælp og det skoletilbud, der er brug for.

Styrke idrætslivet
Vi dyrker for lidt motion i Mariagerfjord i forhold til andre kommuner. Det skal vi have lavet om på i forhold til vores fysiske og mentale sundhed.

En god alderdom
Vi skal give de ældre en værdig alderdom med god omsorg og pleje.

Bedre busforbindelse
Vi vil gerne gøre Hobro til uddannelsesby, men det kræver en bedre busforbindelse på langs af kommunen. Det skal også være muligt at tage bussen på arbejde.

Mere klima
Vi skal tænke bæredygtigt, når vi bygger nyt og renoverer. Gerne solceller på alle offentlige bygninger.

Stem personligt på Thomas Høj fra Socialdemokratiet

Følg mig på https://www.facebook.com/thomashoejibyraadet/