TURISTFORENINGEN FOR HADSUND OG OMEGN afholder ordinær generalforsamling

26. marts 2023
TURISTFORENINGEN FOR HADSUND OG OMEGN afholder ordinær generalforsamling

.
TURISTFORENINGEN FOR HADSUND OG OMEGN

Stiftet 30, September 1927

Afholder ordinær generalforsamling,
Tirsdag den 28. marts 2023., kl. 19.00
I Hadsund frivillighedscenter, Kirkegade, Hadsund.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
4. Nedlæggelse af foreningen, med henblik på optagelse i Hadsund
Handel.
5. Evt.

1. opslag den 10-03-2023-05.00