Ulighed i indkomstfremgang over de seneste 10 år

17. februar 2023
Ulighed i indkomstfremgang over de seneste 10 år

Mariagerfjord Kommune

Over de seneste ti år har de to rigeste kommuner oplevet en indkomstfremgang på omkring 40 procent, mens kommuner, hvor indkomsterne i forvejen var lave, kun har haft en fremgang på 15 procent, viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Mariagerfjord Kommune har over de 10 år i undersøgelsen oplevet en indkomstfremgang på 20,1 pct. med en gennemsnitlig disponibel indkomst på 323.049 kr. i 2021 mod 268.930 kr. i 2011

Geografisk ulighed
Der har været indkomstfremgang i alle landets kommuner over de seneste ti år, men der er væsentlig forskel på, hvor stor fremgangen har været, når man ser på tværs af landet. Det viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.

Særligt kommuner i og nord for København har nydt godt af udviklingen. I Gentofte Kommune er den gennemsnitlige disponible indkomst målt i faste priser vokset fra 496.877 kroner i 2011 til 711.451 kroner i 2021. Det er en fremgang på omkring 40 procent, hvor der er taget højde for inflationen, hvilket også er tilfældet for Rudersdal Kommune.

I den anden ende af skalaen ligger kommuner som Brøndby, Ishøj og Høje-Taastrup, der har oplevet en real fremgang på omkring 15 procent. I Brøndby kommune var den gennemsnitlige disponible indkomst målt i faste priser 250.939 kroner i 2011, hvor den i 2021 var vokset til 295.613 kroner.

Også kommuner på dele af Fyn, øerne i det sydlige Danmark og Nordjylland har oplevet lave reale indkomstfremgange.

Tendensen er, at de kommuner, der havde høje gennemsnitsindkomster for ti år siden, også har haft de relativt højeste indkomstfremgange. Udviklingen har øget de geografiske indkomstforskelle endnu mere, siger Sune Caspersen, senioranalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

En væsentlig del af forklaringen på den ujævne indkomstfremgang er borgernes flyttemønstre. Vi ser en udvikling, hvor danskerne i højere grad bosætter sig med andre, der ligner sig selv og med samme indkomst. Det betyder, at borgerne i nogle kommuner bliver markant rigere end andre, og det trækker Danmark skævt, siger Sune Caspersen.

Analysens hovedkonklusioner
Indkomsterne er vokset mest i kommuner i og nord for København. De to rigeste kommuner, Gentofte og Rudersdal, har set en fremgang på omkring 40 procent over de seneste ti år, når der tages højde for inflation. Det er langt mere end i landets øvrige kommuner.
Den overordnede tendens er, at kommunerne med høje gennemsnitsindkomster for ti år siden har haft højere indkomstfremgang end kommunerne med lavere gennemsnitsindkomster. De geografiske indkomstforskelle er således øget.
Inden for de enkelte kommuner kan der være stor forskel på, hvor rig eller fattig man er. I de fleste kommuner finder man nemlig områder, der skiller sig ud ved at have en særligt høj koncentration af rige eller fattige.

Læs hele analysen her