Uligheden inden for stroke skal bekæmpes

18. marts 2023
Uligheden inden for stroke skal bekæmpes

Mere lighed og bedre adgang for alle

Der er en social og regional slagside i Danmark, når det gælder stroke (blodprop og blødning i hjernen), som rammer ca. 12.000 personer om året. Nogle befolkningsgrupper er sværere end andre at nå med forebyggelsesråd, de kommer langsommere ind på hospitalerne til behandling, og de har efterfølgende sværere ved at få hverdagen med stroke til at fungere. Derfor vil Hjernesagen og TrygFonden i et nyt samarbejde mindske uligheden i sundhed på strokeområdet. TrygFonden har afsat i alt 15 mio. kr. over de næste fem år til indsatsen.

Chancen for at overleve et stroke med bevaret livskvalitet må ikke afhænge af, hvor i landet man bor eller ens sociale baggrund. Den nye femårige indsats fra Hjernesagen og TrygFonden skal derfor øge lighed og tryghed i forbindelse med forebyggelse, adgang til tidlig behandling samt et bedre liv med stroke. Fokus vil særligt være på ældre, der bor alene, socialt udsatte og personer med en anden kulturel baggrund.

– Vi ved, at der er nogle grupper i samfundet, som vi og andre har svært ved at nå ud til med vores sædvanlige indsatser. Der er grupper, som har særligt svært ved at leve op til forebyggelsesrådene, og vi ved også, at nogle samfundsgrupper kommer langsommere ind på hospitalet med et stroke end andre. På samme måde er der både en regional og social slagside, når det handler om at få et godt liv med stroke efterfølgende, fortæller Tue Byskov Bøtkjær, som er landsformand i Hjernesagen. Han fortsætter:

– Der er grupper, som har sværere ved at forblive en del af samfundet og derfor er i højere risiko for at blive socialt isolerede. Vi er derfor meget taknemmelige for samarbejdet med TrygFonden, som giver os mulighed for at undersøge sammen med forskningsmiljøerne, hvad der skal til for, at vi når ud til de grupper, både når det gælder forebyggelse samt deres muligheder og rettigheder, når de rammes af stroke.

I Danmark har vi, ligesom flere andre lande i Europa, en målsætning om, at antallet af stroke skal reduceres med 10 pct., og at livet med stroke skal blive bedre for så mange som muligt.

– Stroke er en folkesygdom, som har store omkostninger og betydelige negative konsekvenser for de ramte, deres pårørende og for samfundet generelt. Op mod 90 pct. af stroketilfældene skyldes forhold, som kan forebygges, og derfor giver det god mening at målrette en forebyggelsesindsats mod de grupper, som er sværest at nå, så vi ad den vej potentielt kan reducere antallet af stroketilfælde. Vi skal også alle sammen blive bedre til at kende og opdage symptomerne på stroke, så patienterne kommer på hospitalet i tide, siger Grethe Thomas, projektchef i TrygFonden.

Danmark indtager en international førerposition, når det gælder den akutte behandling af stroke på hospitalet, men alligevel oplever de fleste strokepatienter og pårørende at vende tilbage til en hverdag, som er meget forandret.

– Vi er glade for, at vi kan medvirke til at kapacitetsopbygge Hjernesagen og bl.a. sætte endnu mere fokus på StrokeLinjen. Her kan man kan få rådgivning om alt fra forebyggelse af stroke og til, hvordan man får en hverdag til at fungere efter et stroke, fx ved at blive en del af sociale fællesskaber. Jeg håber derfor, at vi med denne indsats kan finde nye og gode løsninger, som vil gøre en forskel og hjælpe strokepatienterne og deres pårørende til et bedre og mere trygt liv efter stroke, siger Grethe Thomas.

Om stroke
Hvert år rammes 12.000 personer i Danmark af stroke, og mere end 300.000 lever med følgerne af stroke enten som ramt eller pårørende. Mange strokepatienter og deres pårørende oplever pludselig at blive skubbet væk fra det liv, de gerne vil leve. Stroke er den hyppigste årsag til handikap hos voksne, og sygdommen koster hvert år samfundet mere end 13 milliarder kr.

Kilde: Hjernesagen

Ring til StrokeLinjen på 34 10 20 30
Hos StrokeLinjen kan du modtage personlig rådgivning og tale med enten en socialrådgiver, neuropsykolog, sygeplejerske, diætist eller jurist. StrokeLinjen henvender sig til alle, som er interesserede i stroke, i risikogruppen for stroke, strokeramte eller anden erhvervet hjerneskade, pårørende og fagpersoner.